Audyt strony internetowej

Zwiększ zyski podnosząc efektywność ruchu na stronie

Poniżej prezentujemy listę elementów i zagadnień, które podlegają ocenie w ramach audytu. Z praktyki i doświadczenia wynika, że są to kluczowe składowe strony internetowej, które mają znaczny wpływ na skuteczność strony i na liczbę pozyskanych klientów, wysokość sprzedaży, a co za tym idzie zysk.
Wychodzimy z założenia, że należy w pierwszej kolejności upewnić się, że strona internetowa jest wolna od utrudnień dla użytkownika, że pozwala mu łatwo osiągnąć oczekiwany efekt. Dzięki dobrej stronie Twój potencjalny klient powinien z łatwością wykonać oczekiwaną czynność. Szkoda pieniędzy na reklamowanie strony, która ma znaczne wady!

Wiedza, która zwiększy Twoje zyski

Nasi klienci po wdrożeniu rekomendacji zawartych w raporcie z audytu odnotowują wzrost efektywności działań promocyjnych w internecie, a wiedza zawarta we wnioskach przydaje się przy podejmowaniu kolejnych decyzji.

Audyt strony internetowej pozwoli Ci najkorzystniej wykorzystać posiadane zasoby do optymalizacji zysku z inwestycji w marketing internetowy


Określenie aktualnej sytuacji i wyznaczenie kierunku zmian to podstawy rozwoju każdego przedsięwzięcia. Raport z audytu to instrukcja dla Ciebie, co zrobić krok po kroku, aby śmiało spoglądać w przyszłość z poczuciem optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów.